Öğrencilerin yaptığı endüstriyel projeler ile ilgili duyuru için tıklayınız...

Rektörlük Araştırma Performansı Değerlendirme Ofisi olarak hazırlanmakta olan YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu için aşağıdaki kriterlere uygun projesi bulunan öğrencilerin 25.04.2022 tarihine kadar Biyoloji Bölümü Başkanlı'na bilgi vermeleri gerekmektedir. 

• Projeler il, bölge veya ülke bazında olmalıdır.

• Önceki yıllarda başlayan ve 2021 yılında devam eden projeler değerlendirmeye dâhildir.

• Fen, mühendislik ve sağlık alanlarındaki öğrencilerin, endüstri ortaklığında yaptığı Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme projesi mahiyetindeki bitirme ödevleri değerlendirmeye dâhildir.