Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Koordinatörler ve Görev Dağılımları
GÖREV DAĞILIMLARI ve GÖREVLENDİRME LİSTESİ
     
   BÖLÜM BAŞKANI  
  Prof. Dr. Selim Sualp Çağlar  
     
  Stratejik Planlama ve Projeksiyon Çalışmaları  
  Çalışma Guruplarının Koordinasyonu  
  Ders Programı Çalışmaları  
  Kalite Kurulu Koordinasyonu  
  Bütçe ve Harcama  
  Kurumlararası İlişkiler ve İşbirlikleri  
     
 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI    
Doç. Dr. Yusuf Orhan Mergen    
FAALİYET GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ KISA GÖREV TANIMI
EĞİTİM ve ÖĞRETİM FAALİYETLERİ    
> Lisans Öğrenci İşleri Şef Nazmiye Taşpınarlıoğlu Lisan öğrencileri ile ilgili işlemlerin koordine edilmesi
   > Lisans Ders Programı Öğr. Gör. Ayşegül Elif Yorulmaz Lisans Ders Programının hazırlanması
   > Lisans Sınav Programı Öğr. Gör. Ayşegül Elif Yorulmaz Lisans Sınav Programının düzenlenmesi
> Yüksek Lisan ve Doktora Öğrenci İşleri Sek. Feride Yıldız, Sek. Zeynep Ayten Yüksek Lisan ve Doktora Öğrencileri ile ilgili yazışma ve işlemlerin yapılması
> Yüksek Lisan ve Doktora Tez Önerisi ve Jüri Komisyonu Prof. Dr. Güldeniz Selmanoğlu, Prof. Dr. Işıl Seyis Bilkay, Doç. Dr. Mahmut Kabalak Yüksek Lisan ve Doktora Tez Önerilerinin ve Doktora Yeterlilik, TİK ve Tez Savunma Jüri Önerilerinin Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre usul bakımından uygunluklarının incelenmesi
> Oryantasyon Öğr. Gör. Ayşegül Elif Yorulmaz Bölümümüz Birinci sınıf öğrencilerine verilen UNİ 101 Dersinin Koordinasyonu
     
KURULLAR    
> Bölüm Kurulu Anabilim Dalı Başkanları  
> Bölüm Akademik Kurulu Akademik Kadrodaki Tüm Personel  
     
SOSYAL MEDYA İLİŞKİLERİ    
> Web Sayfası Dr. Aygün Schiesser Bölümümüz Web sayfasının güncellenmesi ve takibi
> Facebook Dr. Aygün Schiesser Bölümümüz Facebook sayfasının güncellenmesi ve takibi
> İnstagram Dr. Aygün Schiesser Bölümümüz İnstagram sayfasının güncellenmesi ve takibi
> Tweeter Dr. Aygün Schiesser Bölümümüz Tweeter sayfasının güncellenmesi ve takibi
> Whatsapp Dr. Aygün Schiesser Bölümümüz Whatsapp sayfasının güncellenmesi ve takibi
     
KOMİSYONLAR ve KOORDİNATÖRLÜKLER    
> FEDEK Komisyonu Doç. Dr. Aslı Özkırım (Koordinatör), Doç. Dr. Nihal Gömürgen, Dr. Burcu Şabanoğlu, Dr. Arda Cem Kuyucu, Dr. Yusuf Doruk Aracagök, Özge Başören, Dr. Özlem Mete, Dr. Hanife Güler Dönmez, Dr. Hayriye Akel Bilgiç FEDEK Akreditasyonu yapılabilmesi için gerekli verilerin toplanması ve düzenlemelerin yapılarak akreditasyon koşullarının sağlanması
> HUZEM Sorumlusu Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, Dr. Çağaşan Karacaoğlu HUZEM ile Bölümümüz ve Öğretim Üyelerimiz arasında koordinasyonun sağlanması, uzaktan eğitimde yaşanan problemlerin çözümünün sağlanması
> Herbaryum Koordinatörü Doç. Dr. Barış Özüdoğru (Koordinatör), Doç. Dr. Aslı Koca Doğru, Dr. Emre Çilden, Öğr. Gör. Haşim Altınözlü Herbaryum Kolleksiyonları ile ilgili düzenlemelerin yapılması
> Zooloji Müzesi Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Orhan Mergen (Koordinatör), Öğr. Gör. Yusuf Durmuş, Dr. Özlem Mete, Dr. Seçil Karahisar Zooloji Müzesi Kolleksiyonları ile ilgili düzenlemelerin yapılması
> Bologna Sorumlusu Doç. Dr. Aylin Gürpınar Bölümümüz öğretim programlarının, Bologna Programı uygunluğuna  yönelik çalışmalar yapmak
> Mevlana Sorumlusu Doç. Dr. Esra Birben Mevlana Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemlerinin koordine edilmesi
> Yandal Koordinatörü Doç. Dr. Aslı Doğru Koca Bölümümüz öğrencilerinin diğer bölümlerde yaptıkları Yandal Programlarının koordine edilmesi
> Erasmus Staj Sorumlusu Doç. Dr. Işık Perçin Demirçelik Erasmus Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilen staj işlemlerinin koordine edilmesi
> Erasmus Lisans ve  Lisansüstü Koordinatörü Doç. Dr. Sırma Çapar Dinçer Erasmus Değişim Programı kapsamında Lisans ve Lisansüstü düzeylerde gerçekleştirilen işlemleri koordine edilmesi
> Farabi Koordinatörü Prof. Dr. Işıl Seyis Bilkay Farabi Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin koordine edilmesi
> Mikroskop Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Kabalak, Tekn. Ümit Can Bölüm içerisinde her kapsamdaki mikroskopların periyodik olarak konrollerinin yapılması, bozuk olanların onarılması işlemlerinin koordine edilmesi
> Engelsiz Yaşam Sorumlusu Doç. Dr. Barış Özüdoğru Bölüm içerisindeki mekanların Engelsi Yaşam konseptine uygunluğunun sağlanması işlemlerinin koordine edilmesi
> Tanıtım Koordinatörü Doç. Dr. Aslı Özkırım (Koordinatör),  Dr. Güzin Emecen,  Öğr. Gör. Yusuf Durmuş, Dr. Burak Akbaba, Dr. Edibe Özmen Baysal, Dr. Nermin Hande Avcıoğlu, Araş.Gör.  Can Elverici, Dr. Aygün Schiesser Bölümüzün Tanıtım Günleri, Sosyal Medya ve Yazılı ve Görsel Basın vb ortamlarda tanıtımı için gerekli koordinasyonun yapılması
> Burslar Sorumlusu Dr. Elif Karacaoğlu, Dr. Fatih Mangıt Öğrencilerimize burs sağlanması konusunda girişimlerde bulunulması
> Meksis Sorumlusu Öğr. Gör. Ayşegül Elif Yorulmaz Lisans derslerinde şube kotalarının belirlenmesi
> Çift Anadal Koordinatörü Doç. Dr. Özge Erişöz Kasap Bölümümüz öğrencilerinin diğer bölümlerde yaptıkları Çift Anadal Programlarının koordine edilmesi
> Risk Belirleme Sorumlusu Doç. Dr. Aysun Kılıç  Süloğlu Bölümümüzde Deprem, Yangın, Patlama, Kontaminasyon vb risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin ortadan kaldırılması konusunda koordinasyon yapılması
> Mal Kabul Komisyonu Sorumlusu Ömür Gençay Çelemli, Sağlık Tekn. Neşe Duyar Bölümümüze satınalınması gerçekleştirilen malzemelerin, talep edilen özelliklere uygunluğunun kontrol edilerek kabullerini sağlamak
     
 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI    
Prof: Dr. Yasemin Saygı  
FAALİYET GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ KISA GÖREV TANIMI
AKADEMİK FAALİYETLER    
> Faaliyet Raporları Sekreter Zeynep Ayten Akademik personelin yıllık faaliyet raporlarının toplanması, düzenlenerek dosyalanması
> Atama, Yükseltme ve Görev Süresi Uzatmaları   Atama ve Yükseltme için Üniversitemiz ve Bölümümüz tarafından talep edilen koşullara uygunluğun denetlenmesi. 
> Seminer ve Konferanslar Prof. Dr. Nurdan Özer, Dr. Öğr. Üyesi Güzin Emecen, Doç. Dr. Mahmut Kabalak Bölüm dışından farklı alanlarda uzman kişilerin davet edilerek periyodik seminerlerin düzenlenmesi
> Yüksek Lisans ve Doktora Seminerleri ve Savunmaları Öğr. Gör. Ayşegül Elif Yorulmaz, Şef Nazmiye Taşpınarlıoğlu Lisans üstü öğrencilerin yüksek lisans ve doktora seminerlerinin düzenlenmesi, tez savunma belgelerinin takibi ve dosyalanması
> Ders Önerileri ve Akreditasyon Doç. Dr. Aysun Kılıç  Süloğlu, Aslı Doğru Koca Bölümümüz lisans ve lisansüstü eğitim için önerilen derslere ilişkin hazırlanmış ders önerilerinin denetlenmesi
> Projeler Dr. Emre Çilden, Dr. Beril Erdem, Dr. Ali Fuat Canbolat Bölümümüzde devam eden tüm projelere ilişkin veri tabanı oluşturulması ve güncellenmesi
> Uluslararası Araştırma İşbirlikleri Dr. Sibel Küçükyıldırım, Dr. Filiz Günay, Dr. Arda Cem Kuyucu Bölümümüzde devam eden uluslararası işbirliklerine ilişkin veri tabanı oluşturulması ve güncellenmesi, özellikle yeni işbirlikleri oluştulması yönünde çalışmalar yapılması
     
İDARİ KOORDİNASYON    
 # Akademik Personel    
    > Dersler ve Ekdersler    
    > Akademik Teşvik Doç. Dr. Emel Sağlar, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan İdil, Dr. Seçil Karahisar, Dr. Filiz Sivrikaya,  Dr. Olcay Hekimoğlu,  Dr. Murat Yılmaz, Dr. Çiğdem Özenirler, Dr. Edibe Özmen Baysal Her yıl akademik teşvik kapsamında öğretim üyeleri ve elemanları tarafından sunulan belgelerin denetlenmesi.
# İdari Personel    
    > Sekreterya Şef Nazmiye Taşpınarlıoğlu, Sek. Feride Yıldız, Sek. Zeynep Ayten. Sek. Nesrin Öğütür Bölümümüze ilşikin hertürlü sekretarya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
    > Teknisyenler Tekn. Ümit Can, Sağlık Tekn. Neşe Duyar, Tekn. Yrd. Vedat Mutlu Alt yapı ve fiziki yapılanmaya ilişkin faaliyetler yapılması-takibi 
    > Yardımcı Hizmetliler Erdem Çiftçi, Ramazan Onat Bölümümüzdeki genel temizlik faaliyetlerinin hazırlanmış çizelgeye uygun gerçekleştirilmesi
       
SOSYAL İLİŞKİLER    
> Önemli günlerin kutlanması Dr. Pınar Ekingen Abdik, Dr. Gencer Türkmen Milli Bayramlar, Şeker ve Kurban Bayramları ile Biyoloji ile ilgili günlker kapsamında Bölüm Başkanlığı adına kutlama mesajlarının yayınlanması
> Yemek organizasyonları Dr. Pınar Ekingen Abdik, Dr. Gencer Türkmen Bölümümüzden ayrılacak akademikve idari personel için düzenlenecek yemek organizasyonun planlanması
> Kişisel kutlamalar Dr. Pınar Ekingen Abdik, Dr. Gencer Türkmen Bölümümüz personelleri ile ilgili doğum, ölüm, akademik yükseltmeler gibi durumlarda Bölüm Başkanlığı adına mesaj yayınlanması
     
ALTYAPI ve FİZİKİ YAPILANMA    
> Bakım - Onarım  Tekn. Ümit Can, Sağlık Tekn. Neşe Duyar Bölümümüzün  bakım ve onarım gerektiren fiziki alt yapısının takibi, gerekli durumlarda Bölüm Başkanlığının bilgilendirilmesi
> Temizlik Tekn. Yrd. Vedat Mutlu, Sağlık Tekn. Neşe Duyar Bölümümüzde yardımcı hizmetliler tarafından yapılacak temizlik faaliyetlerinin programlanması, kontrolü ve takibi
> Yıkama Odası Tekn. Yrd. Vedat Mutlu Bölümümüz yıkama odasındaki faaliyetlerin yürütülmesi
> Öğrenci ve Araştırma Laboratuvar bakımları Dr. Fatih Mangıt, Tekn. Ümit Can Bölümümüz dersliklerinde ve öğrenci laboratuvarlarında barkovizyon sistemleri ve diğer malzemelerin her ders dönemi başında kontrol edilmesi, bakım ve eksikliklere ilişkin bölüm başkanlığının bilgilendirilmesi