İzmir'de ikamet eden öğrencilerimize kayıt dondurma, ders bırakma ve telafi hakkı verilmesi ilgili duyuru için tıklayınız...

Üniversitemiz Senatosunun 05.11.2020 tarih ve 2020 / 338 sayılı kararı ile İzmir'de yaşanan
deprem nedeniyle bu bölgede ikamet eden öğrencilerimiz için, 02 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 hafta süre ile derse devam muafiyeti ve aynı süre içerisinde yapılacak sınav/ödev uygulamaları için kayıt dondurma, ders bırakma ve telafi hakkı verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir.

Web Sayfası Sorumlusu: Bölüm Başkanlığı

Son güncelleme: 24.03.2018

Sorumluluk Sınırı