Bölüm Tanıtım ve Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü, yaşam bilimlerinin temel öğretilerini, lisans ve lisansüstü öğrencilerine aktarırken; gelecek kuşaklara dünya mirası olarak bozulmadan kalması gereken ülkemizin biyolojik zenginliklerinin; bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerinin tanımlanması, coğrafik ve biyolojik olarak dağılımı, biyolojik yapı ve işleyişlerinin belirlenmesi, genetik yapıların aydınlatılması, ekolojik sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi yönündeki bilimsel öğretilerin, bulguların, bilgi ve deneyimlerin aktarılmasını amaçlamıştır. Bu amaçla, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü ulusal ve uluslararası birçok üniversite, enstitü, kurum ve kuruluşla ilişki içerisinde projeler yürütmektedir.

Biyoloji Enstitüsü 1965 yılında kuruldu. 1967 yılında Hacettepe Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte Üniversitenin Fen ve Mühendislik Fakültelerine bağlanan Biyoloji Enstitüsünün ilk Bölüm Başkanlığını Doç.Dr. Altan Günalp üstlenmiştir. 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesinin kurulmasıyla birlikte Biyoloji Bölümü bu fakülte bünyesine katılmıştır. Biyoloji Bölümü Botanik, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Bilim dallarından oluşmaktaydı. Hacettepe Üniversite Senatosunun 1976 yılında ki kararıyla mezuniyet sonrası eğitim düzeyinde Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Bölümleri kurulmuştur. Daha sonra 1981 tarihinde yayımlanan yasa gereğince bu bölümlere Hidrobiyoloji eklenmiş ve Anabilim Dalı olarak isimlendirilmiştir. Bu Anabilim Dallarına 1994 yılında Biyoteknoloji, Ekoloji ve Uygulamalı Biyoloji Anabilim Dalları eklenmiştir.

Web Sayfası Sorumlusu: Bölüm Başkanlığı

Son güncelleme: 24.03.2018

Sorumluluk Sınırı