Biyoloji Bölümü Konferansları

Bölümümüzün çalışma alanları ve uzman kadrosunun zenginliğini hem bilimsel platformda meslektaşlarımızla paylaşmak hem de öğrencilerimize geleceğe yönelik farklı ufuklar yaratmak amacıyla 2017-2018 Bahar döneminden itibaren Biyoloji Bölümü Konferansları adı altında haftalık konferanslar düzenlenmektedir.

Konferans serileri her hafta Cuma günü saat 14:00’de bölümümüz Altan Günalp Salonu’nda gerçekleştirilmektedir.  Bölümümüzde sürdürülmekte olan araştırmaları bölümümüz akademik personelinin birbiri ile paylaşmasının yanında,  bölümümüz dışında araştırmalar yürüten bilim insanlarını davetli konuşmacı olarak ağırlamak konferans serisinin ana amaçlarındandır.

Konferans takviminin oluşturulması ve her ayın başlangıcında duyurulması sürecinde, bu linkte bulunan bilgi formunun bölümümüz akademik personelinin kendisi ya da davet etmeyi planladığı bilim insanı için doldurulması ve tuana@hacettepe.edu.tr adresine e.posta yoluyla gönderilmesi yeterli olacaktır. Konu ile ilgili gerekli koordinasyon Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

Biyoloji Bölümü Konferansları:

Tarih Konuşmacı Konuşma başlığı Bağlantı
09.02.2018 N. Ezgi Altınışık  (Ostrava Üniv.) Kuzey Amerika yerlilerinin populasyon tarihi

Poster Özet

16.02.2018 Sibel Küçükyıldırım  (Hacettepe Üniv.) Genomlar nasıl evrilir: Nükleotit bileşiminin etkisi Poster Özet
23.02.2018 Murat Türkeş  (Boğaziçi Üniv.) Türkiye'de gözlenen ve öngörülen iklim değişiklikleri ile iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmeden etkilenebilirlik ve riskin bilimsel çözümlemesi

Poster Özet

09.03.2018 Utku Perktaş  (Hacettepe Üniv.) Ne, nerede, ne zaman? Zaman ve mekân içinde biyolojik çeşitlilik örüntüleri ve tabiat tarihi müzelerinin biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki rolü Poster Özet
16.03.2018 Kudret Emiroğlu (Bilkent Üniv.) Doğa, İnsan ve Bilim Poster Özet
30.03.2018

Barış Özüdoğru (Hacettepe Üniv.)

Anadolu bitki çeşitliliğini anlamada filocoğrafya ve moleküler sistematiğin rolü: Yeni veriler, yeni problemler

Poster Özet

06.04.2018 Ceyhun Kayıhan (Başkent Üniv.) Bitkide toksik borun izinde: Antioksidan koruma mekanizmasına bütüncül yaklaşım Poster Özet
11.05.2018 Vural Gökmen (Hacettepe Üniv.) Rüyamda üniversite gördüm Poster Özet
18.05.2018 Sorgun Tont (ODTÜ)   Poster Özet
25.05.2018 M. Gökhan Halıcı (Erciyes Üniv.)   Poster Özet
       

 

Web Sayfası Sorumlusu: Bölüm Başkanlığı

Son güncelleme: 24.03.2018

Sorumluluk Sınırı