BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi ile ilgili duyuru için tıklayınız...

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

dersinin Muafiyet Sınavı

26 Şubat 2020 Çarşamba günü 18:00-19:00 saatleri arasında  BD2-BD3-BD4 dersliklerinde yapılacaktır

 

NOT: Muafiyet Sınavına bu yıl 1. Sınıfa başlayan öğrenciler, dersi programlarına hiç almamış öğrenciler girebilirler. Daha önce programlarına alan ve F2 ve F3 ile kalan öğrenciler Muafiyet Sınavına giremezler giren öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 27. madde 5 fıkrasına göre “Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar’’. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az D notu almak gerekir.”

Web Sayfası Sorumlusu: Bölüm Başkanlığı

Son güncelleme: 24.03.2018

Sorumluluk Sınırı