Çift Anadal başvurusunda gerekli olan belgeler için tıklayınız...

1) Başvuru dilekçesi

2) Transkript

3) Öğrencinin  anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde bulunduğunu gösteren belge  (Öğrenci İşleri Dairesi'nden temin edilmektedir).

Web Sayfası Sorumlusu: Bölüm Başkanlığı

Son güncelleme: 24.03.2018

Sorumluluk Sınırı